แซนวิชโฮลวีท แซลม่อนสาหร่าย ซอสยากินิกุ - 80 g - المكونات

แซนวิชโฮลวีท แซลม่อนสาหร่าย ซอสยากินิกุ - 80 g - المكونات

الحجم الكامل

تم رفع هذا الملف للمنتج แซนวิชโฮลวีท แซลม่อนสาหร่าย ซอสยากินิกุ - 80 g - Ezytaste وترخيصه بموجب رخصة Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (الصورة اﻷصلية)

الإسناد: الصورة بواسطة مع تعديلات إضافية من قبل mosssck لكل Open Food Facts